Becsvölgye Sportegyesület Sportfejlesztési Programja 2011

A Becsvölgye Sportegyesület 1952-ben alakult, azóta is folyamatosan végzi tevékenységét.
Egyesületünk taglétszáma 50 fő. Az egyesület tagjain kívül 10 önkéntes is segíti munkánkat.
Célja a rendszeres sportolás, testedzés, felüdülés biztosítása, az ilyen jellegű igények felkeltése, tagjainak nevelése, a társadalmi öntevékenység és a közösségi élet kibontakozása, erősítése. Működési területén elősegíti az oktatási intézmény tanulóinak, továbbá a lakosság testnevelési és sporttevékenységét. Az egyesület labdarúgó szakosztállyal működik, melyet 3 csapat alkot, a Megyei II. Osztályban szereplő felnőtt és ifjúsági csapat, valamint az öregfiúk csapata.
Az elmúlt évben is igyekeztünk a labdarúgó bajnokságban eredményesen szerepelni, ami a 16 csapatból álló küzdelemben a középmezőnyt jelentette. Azt megelőzően az ifjúsági és a felnőtt csapatunk is többször végeztek az élmezőnyben. Az eredmény eléréséhez viszont elengedhetetlen volt a rendszeres edzés, heti 2-2 alkalommal, amit a sportolók nagy létszámban látogatnak.
A bajnokság téli szünetében a környező nagyobb iskolák tornatermének bérlésével biztosítunk lehetőséget csapataink edzéseihez, mivel településünk iskolája nem rendelkezik tornateremmel.
Tevékeny szerepet vállaltunk az MLSZ Gyermek Egyesületi Labdarúgó Program utánpótlás nevelés megvalósításában. Gondoskodtunk a gyermekek szakszerű edzéséről, felkészítéséről és az U7, U9 és U11 korcsoportban aktívan részt vettünk a2010/2011 versenyidény tavaszi fordulóján megrendezésre kerülő labdarúgó tornán.
Becsvölgye hagyományos rendezvényein – Falumajális (május) – Becsvölgye Napja (augusztus) – Göcsej Szüreti Fesztivál (október) az egyesület minden alkalommal képviselteti magát. Falumajálison az utcák közötti bajnokság megszervezése, annak lebonyolítása, Becsvölgye Napján a délutáni program hangulatát fokozza az öregfiúk labdarúgó mérkőzése.
Az egyesület adminisztrációs tevékenységét a településen működő Teleházban tudjuk megoldani, ahol az infrastruktúra teljes mértékben a rendelkezésünkre áll (számítógéphasználat, Internet, E-mail, fénymásolás, telefon, fax.).

Az öltöző épülete és a sportpályák az önkormányzat tulajdonát képezik. Az épületben 3 öltöző (hazai, vendég és bírói), 2 zuhanyzó, 2 WC, 1 szertár található. Közvetlen mellette helyezkedik el a focipálya és a kézilabda pálya, valamint a Faluház és a parkolók.
Az egyesület rendezvényeibe bevonjuk a település apraját-nagyját, a környező települések fiataljait.
Az általános iskolások is rendszeresen látogatják (heti 2 alkalom) a sportlétesítményeket, mivel az iskolában nincs tornaterem és a focira alkalmas nagy, füves terület.
A bajnoki mérkőzéseinket nagyon sokan látogatják a településről, és a szomszéd településekről egyaránt. Egy-egy mérkőzésen 120-150 főt számlálunk.
Településünkön sok a tehetséges, sportszerető fiatal. Mint ahogy, az egyesület alapszabályában is megfogalmaztuk , célunk: a településen élő fiatalok és felnőttek rendszeres sportolása, testedzésének biztosítása, az ilyen jellegű érdeklődés felkeltése, igények kielégítése.
Biztosítjuk a település rendezvényein az aktív részvételt. Társadalmi munkánkkal nagyban hozzájárulunk az egyesület biztonságos működéséhez, valamint a település fejlődéséhez.

Becsvölgye 2011.09.13